Υδραυλικά

β) Έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔήμος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, έτους 2007»
 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, έτους 2008»
 3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 4. «ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤ Α ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ»

  Δήμος ΓΕΡΑΚΑ
 5. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

  Κοινότητα ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
 6. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»