Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 / Published in Uncategorized
β) Έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δήμος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, έτους 2007» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, έτους 2008» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών «ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤ Α ΣΕΥΠ
Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 / Published in Uncategorized
Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι: ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ.Η εταιρία ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε., όπως και οι υπόλοιπες εταιρίες μας, έχουν χαράξει την πορεία τους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έχοντας στο κέντρο τους, τον ΑΝΘΡΩΠΟ.Αυτό προέρχεται από την κοινωνική και πολιτική μας κουλτούρα, σε συνδυασμό με την υπερτριαντάχρονη, ανοδική και θετική μας, πορεία. Η