Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 / Published in New York, Paris
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 / Published in Design Competition, Paris

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don’t know.

W. H. Auden
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 / Published in Paris, Videos