Φιλοσοφία & Προοπτικές

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι: ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ.
Η εταιρία ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε., όπως και οι υπόλοιπες εταιρίες μας, έχουν χαράξει την πορεία τους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έχοντας στο κέντρο τους, τον ΑΝΘΡΩΠΟ.
Αυτό προέρχεται από την κοινωνική και πολιτική μας κουλτούρα, σε συνδυασμό με την υπερτριαντάχρονη, ανοδική και θετική μας, πορεία.Η συναναστροφή με χιλιάδες ανθρώπους, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, μας “υποχρέωσε”:

  1. να σκεφτόμαστε,
  2. vα δημιουργούμε,
  3. να συμπεριφερόμαστε,
  4. να ανταποκρινόμαστε,

και ΤΕΛΙΚΩΣ να ” ΖΟΥΜΕ “,όπως όλοι εσείς, που μας εμπιστευτήκατε.

Γι’ αυτό το σκοπό, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήσαμε, κυρίως από εσάς, δημιουργούμε συνεχώς, ανακαλύπτοντας καθημερινά μαζί με τους συνεργάτες μας, καλύτερες λύσεις, καλύτερα υλικά, μεγαλύτερη εξυπηρέτηση, προσιτότερη συμπεριφορά, και έτσι στο τέλος, το μόνο σίγουρο είναι ότι:

“βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι”.