Δραστηριότητες – Προοπτική – Έργα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Τόσο η ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε., όσο και οι εταιρίες συμφερόντων των μετόχων της, δραστηριοποιούνται για πάνω από (30) τριάντα χρόνια, σε όλες τις κατηγορίες έργων του Ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έχουν κατασκευαστεί:

 • Πολλές εκατοντάδες μονοκατοικιών, (ιδιόκτητες, ως και τρίτων), στο Νομό Αττικής.
 • Πολλοί οργανωμένοι οικισμοί, αυτόνομων και σύγχρονων μεζονετών, σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως της Ανατολικής Αττικής.
 • Δεκάδες Πολυκατοικιών, στο Νομό Αττικής.
 • Έχουν εκπονηθεί μελέτες και εκδοθεί οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες σε περίπου 2.000 μονοκατοικίες, σε πολλούς οικισμούς μεζονετών και σε δεκάδες πολυκατοικίες.

Στα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Έχουν εκτελεστεί:

 • Πολλά Δημόσια Έργα, κυρίως στο Νομό Αττικής, αλλά και στην Περιφέρεια, πολλών ειδικοτήτων, ( Οικοδομικά, Μηχανολογικά, Υδραυλικών, Οδοποιίας, Πρασίνου, Περιβαλλόντων Χώρων κ.λ.π.).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η άμεση προοπτική της εταιρίας, εντός του 2011, αλλά και στη συνέχεια, είναι:

 • Να εισέλθουμε δυναμικά, με μια ακόμα εταιρία που συστάθηκε πρόσφατα και εγκαταστάθηκε σε άλλους ιδιόκτητους χώρους, επίσης στα Άνω Λιόσια, την “M & F – nano, Καινοτόμα Υλικά Νανοτεχνολογίας Ε.Π.Ε.” (www.mfnano.com), στο νεοανερχόμενο και υψηλής γνώσης και τεχνολογίας, χώρο των “ΠΡΑΣΙΝΩΝ”, “ΕΞΥΠΝΩΝ”, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ Υλικών ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, δηλαδή το “ΑΥΡΙΟ”, του πλανήτη μας.
 • Να αξιοποιήσουμε το επίσης ιδιόκτητο παραθαλάσσιο αγρόκτημα εκτάσεως 6.500m2 , που βρίσκεται στο Πήλιο, περιοχή Μηλίνας, Νομού Μαγνησίας, με τουριστικές εγκαταστάσεις.
 • Κύριο μέλημα, είναι η ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων. (Ιδιωτικών και Δημοσίων)
 • Διαθέτοντας τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε με την άριστη χρηματοοικονομική διάρθρωση που διαθέτουμε επί σειρά ετών, να συνεχίσουμε τη σταθερή ανοδική πορεία.
 • Να συνεχίσουμε τις αγορές ακινήτων εντός και εκτός Αττικής.
 • Να καθιερώσουμε, με επίσημο και τυπικό πλέον τρόπο, σε όλες μας τις εταιρίες, τρόπους έκδοσης πιστοποιητικών, για:
 • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας και
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΕΡΓΑ

Η ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε., ως και οι εταιρίες συμφερόντων των μετόχων της, έχουν κατασκευάσει, πολλές εκατοντάδες έργων, όλων των ειδικοτήτων. Τελείως ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα παρακάτω:
Οικοδομικά             Υδραυλικά             Οδοποιίας             Πρασίνου